Nithra Banner

Search Jobs


அனைத்து வேலைவாய்ப்புகள்

இனப்பெருக்க சுகாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
மத்திய அரசு

விஞ்ஞானி - பி (Scientist - B)

இனப்பெருக்க சுகாதார ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

  பணியிடங்கள் : 01     20-07-2020   4 days left
National Museum Institute
மத்திய அரசு

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் (Research Assistant)

National Museum Institute

  பணியிடங்கள் : 01     23-07-2020   7 days left
வடகிழக்கு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
மத்திய அரசு

ஆராய்ச்சி விஞ்ஞானி (Research Scientist)

வடகிழக்கு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

  பணியிடங்கள் : 04     19-07-2020   3 days left
மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
மத்திய அரசு

ஆராய்ச்சி அதிகாரி (Research Officer)

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்

  பணியிடங்கள் : 01     30-07-2020   14 days left
மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
மத்திய அரசு

விஞ்ஞானி - சி (Scientist - C)

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்

  பணியிடங்கள் : 03     30-07-2020   14 days left
மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்
மத்திய அரசு

விஞ்ஞானி - பி (Scientist - B)

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்

  பணியிடங்கள் : 01     30-07-2020   14 days left
Indian Institute of Technology Dharwad (IIT Dharwad)
மத்திய அரசு

Junior Research Fellow

Indian Institute of Technology Dharwad (IIT Dharwad)

  பணியிடங்கள் : 02     24-07-2020   8 days left
மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை
மத்திய அரசு

ஆய்வாளர் (Inspector)

மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை

  பணியிடங்கள் : 01     31-08-2020   46 days left
National Agri-Food Biotechnology Institute
மத்திய அரசு

Junior Research Fellow

National Agri-Food Biotechnology Institute

  பணியிடங்கள் : 09     20-07-2020   4 days left
நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபார் இன்டர்டிஷிகல்னரி சைன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி (NIIST)
மத்திய அரசு

Junior Research Fellow

நேஷனல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஃபார் இன்டர்டிஷிகல்னரி சைன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி (NIIST)

  பணியிடங்கள் : 01     21-07-2020   5 days left